Wat doen we

Online communicatie is steeds belangrijker, zowel voor non-profit als voor not-for-profit organisaties. Transparantie wordt door de betrokkenen, maar ook door de overheden en donateurs steeds meer gevraagd. Zeker bij deze organisaties, immers het kapitaal is gedoneerd door ons allen en de doelen en missies ons allen zo aangrijpen.

Bij MOIJ Life geloven we dat informatie blijven delen via de diverse online kanalen, vooral voor non-profits, kracht zal toevoegen aan die idealen.

Branding

Het vertrouwen dat men voelt bij een sterk merk (brand) helpt je organisatie in het maken van verbindingen. Merkdenken heeft zijn commerciële oorsprong, maar de non-profit organisaties gaan steeds meer over tot het ontwikkelen van hun merk, of wel de reputatie. Met een vertrouwde en sterke positie differentieer je je van anderen en positioneer je jezelf in het brein van de doelgroep.

Consultancy

Vaak is het noodzakelijk om te veranderen, veelal onder de druk van de overheid maar ook met het oog op de digitale wereld. Hoe behoud je dan het goede en weet je dit te verbinden met een volgende fase. We weten dat ‘de mensen’ speciale aandacht behoeven, zij dragen het ideaal van de organisatie maar weten ook vaak de nieuwe werkelijkheid tegen te houden.

Interactie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een interactie met het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen hun wens om maatschappelijk bij te dragen, ook non-profits steunen in kennis en in samenwerking. Deze processen zijn aandachtsvol en zeer goed te bereiken in een lokale situatie.

Marketing

Online sociale marketing, daar ligt een uitdaging voor iedere non-profit. De huidige sociale kanalen helpen jullie boodschap financieel verantwoord over te brengen. MOIJ Life zet Google Grants en email marketing in om donatie inkomsten te verhogen. Facebook, blogs en advertenties worden gebruikt om jullie doelgroep te bereiken. Twitter zien we al een goed kanaal voor het delen van informatie. Het jonge team van MOIJ Life ademt social!

Onze betrokkenheid bij non-profit organisaties

Intens geleefd hebben we voor én betrokken zijn we bij non-profit organisaties. Onze partner heeft dankzij jarenlange ervaring kennis opgebouwd in diverse non-profit organisatie, van vrijwilliger tot bestuurder. Met aandacht en liefde voor deze branche wil ze graag die kennis samen met de kennis en talenten van MOIJ, digital online delen.

Het wordt een overtreffende trap voor uw organisatie wanneer MOIJ Life met jullie komt samenwerken.

Non-profit organisaties en MOIJ Life.
Een partnerschap

Kleine en grote opdrachten zijn voor ons 'for life’. We zien onze verbintenis als een partnership, en blijven graag een beetje aan jullie plakken.

We blijven ook na een kleine opdracht of samenwerking met jullie meedenken, we hebben immers bewust gekozen om samen op te trekken, om samen de kernwaarde van jullie organisatie te versterken en te verspreiden. We zijn er ook voor klussen waar jullie net niet het talent of de tijd voor hebben, denk daarbij aan het organiseren van de ANBI status, Google Grant partner instellen, Tech Soup partnership en donatie-mogelijkheden.

Donaties

Anbi status

Responsive website

Laten we samen het avontuur opzoeken.

Heeft u interesse of vragen over MOIJ Life? We nodigen u graag uit om met een kopje koffie of thee uw avontuur met ons te delen.

Mail ons

Are you ready to change

The world?

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF